logo_final_white_edited_edited_edited_edited_edited.png

HabTech

HabTech AS ble stiftet våren 2021 i forbindelse med at Oslo Universitetssykehus overdro ansvaret for drift og videreutvikling av applikasjonsløsningen e-Plan til foretaket.
HabTech har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer.

 
Øivind.jpg

Øivind Tobias Jorfald

Utvikler

Øivind har en bachelorgrad fra NITH (nå Westerdals) i Oslo. Han har jobbet som utvikler, arkitekt og teknisk leder på diverse forskjellige prosjekter og for forskjellige kunder, og har mer enn 10 års erfaring fra bransjen. Han jobber nå som fagansvarlig og underviser på Fagskolen Kristiania ved siden av å være utvikler i HabTech.

Morten Berger

Daglig leder og styreleder HabTech AS

Morten har en mastergrad i atferdsvitenskap og utdanninger innen veiledning og coaching, velferdsteknologi og vernepleie. Morten har jobbet med habilitering i spesialisthelsetjenesten i over enn 20 år. Han har ledet og bidratt i flere prosjekter og er sertifisert innen prosjektledelse.

4.jpg